CEIT a.s.

CEIT a.s. are a Made in Slovakia Patron Member

Mobilné aplikácie pre ergonómiu predstavíme na vedeckej konferencii v Prahe

Company Image

Viac praxe ako teórie avizujú organizátori konferencie Aplikovaná ergonómia, ktorá sa uskuto?ní 17. a 18. septembra 2019 v Prahe. Program je naplnený panelovými diskusiami odborníkov, zaujímavými workshopmi a konkrétnymi ukážkami. Organizátormi konferencie je ?eská ergonomická spole?nost, Fakulta strojní ?VUT v Praze, Slovenská ergonomická spolo?nos? a CEIT n.o.

Spolo?nos? CEIT je hrdým hlavným partnerom podujatia. Ú?astníkom v rámci workshopov predstavíme svoje moderné aplikácie pre ergonómiu - medzi nimi aj jedine?nú rukavicu CERAA Glove, ktorá slúži na meranie ak?ných síl ruky v technických úchopoch. V?aka tomuto zariadeniu možno rýchlo identifikova? riziká a zlepšova? pracovné podmienky. Ide o 4. modul známej aplikácie CERAA. Po?as podujatia sa zárove? uskuto?ní aj slávnostný krst CERAA Glove.